Kuva Oulun silloilta. Katuvalaisimet ja aluevalaisimet ovat esimerkkinä vaativasta valaisinkäytöstä.

Led-valaisimet

Led-teknologiasta on kehittymässä lähivuosien aikana merkittävin valaisuteknologia. Led-valaisimille asetetaan suuria odotuksia energiatehokkuuden suhteen perinteisiin valolähteisiin verrattuna. Tällä hetkellä led-valaisimia on jo tarjolla moniin käyttökohteisiin, mutta useissa sovelluskohteissa laatu- ja energiatehokkuusvaatimukset ovat vielä liian haasteellisia.

 

Led-teknologia valaisukäytössä on vielä uutta ja teknologian tasossa on eroja eri valmistajien kesken. Led-komponenttivalmistajilla on käytössä erilaisia teknologioita, joiden ominaisuudet poikkeavat toisistaan. Merkittäviä eroja on esim. energiatehokkuuksissa lämpötilan, kuormituksen ja käyttöajan suhteen. Standardien puuttuessa komponenttitoimittajat ilmoittavat ledien ominaisuuksia hyvin eri tavoilla.

 

Valaisimelta halutaan hyvä valaisukyky. Kun valaisinta käytetään paljon, vaatimuksena on myös pitkä elinkaari ja hyvä ylläpidettävyys. Jotta led-teknologian etuja mm. valaisimen elinkaarikustannusten osalta voidaan parhaiten hyödyntää, valaisimen kehittäjän ja valmistajan tulee olla elektroniikan ammattilainen. Me Valopaa Oy:ssä keskitymme tekemään valaisimia, joissa hyödynnetään led-teknologian mahdollistama pitkä elinkaari, korkea käyttöaste ja valaisun hallinta.