Perustana vankat arvot


Arvot kertovat, millaiselle perustalle Valopaan toiminta on rakennettu. Ne kuvaavat myös, millaisia asioita Valopaa painottaa omassa toiminnassaan. Arvot ohjaavat jokapäiväistä työtämme niin yrityksemme sisällä kuin asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa.

Valopaan arvoja ovat:

Arvontuotto asiakkaille

Tarjoamme asiakkaillemme valaistusratkaisuja, jotka ovat pitkäikäisiä, kestäviä ja luotettavia. Näin ne ovat koko elinkaarensa ajan tarkastellen myös kustannustehokkaita. Toiminnallisesti ratkaisumme ovat korkeatasoisia ja vastaavat aina asiakkaidemme vaatimuksia. Palvelumme laatu on korkea. Pidämme aina lupauksemme.

Kannattava toiminta

Toimimme itse tehokkaasti ja taloudellista tulosta tuottavasti. Tämä mahdollistaa niin yrityksen toimintojen kuin tuotteidenkin pitkäjänteisen kehittämisen ja on näin myös asiakkaidemme etu.

Jatkuva kehittyminen

Pyrimme kehittämään toimintaamme koko ajan. Jatkuva oppiminen on meille tämän vuoksi tärkeää – niin yrityksenä kuin yksilöinä. Rohkaisemme kaikkia avoimuuteen ja kannustamme henkilökohtaiseen vastuunottoon, sillä nämä ovat jatkuvan kehittymisen edellytyksiä.

Vastuun kantaminen

Haluamme kantaa yhteiskunnallisen vastuumme kaikilta osin. Kunnioitamme asiakkaitamme, henkilöstöämme, kumppaneitamme ja muita sidosryhmiämme sekä kilpailijoitamme. Pidämme suuressa arvossa myös ympäristöä, jonka hyvinvointia pyrimme omilla tuotteillamme ja ratkaisuillamme parantamaan.