Valovirran alenema

Valovirran alenemalla, hiipumisella, tarkoitetaan valonlähteen ja myös valaisimen kykyä tuottaa valovirtaa suhteessa aikaan. Valontuottokyky alenee suhteessa aikaan kaikilla valonlähteissä.

Valopaan älykkäissä led-valaisimissa ledien valovirran alenema on kompensoitu.

Suurpainenatrium- ja elohopeapolttimoiden valovirta alenee (n. 30 %) niin, että ne on vaihdettava noin neljän vuoden välein. Monimetallipolttimot on tarpeen vaihtaa noin kahden vuoden välein. Ledien valovirran alenema riippuu led-komponentti-teknologiasta sekä led-valaisimen toteutuksesta, etenkin kuinka lediä rasitetaan virran ja lämpötilan suhteen.

Alla olevassa kuvassa kuvataan Valopaa Oy:n käyttämien ledien valovirran alenemaa. Huomaa erot ulko- ja sisäkäyttöisissä tuotteissa, sekä käytetyssä virransyötössä 350 mA tai 700 mA. Virran puolittaminen puolittaa myös valovirran aleneman. Valopaan älykkäissä led-valaisimissa keskimääräinen virta on tyypillisesti 350 mA.

 
Ledit (350 mA) tyypillisessä ulkokäytössä Suomen ilmasto-olosuhteissa.


Ledit (700 mA) tyypillisessä ulkokäytössä Suomen ilmasto-olosuhteissa.


Ledit (350 mA) tyypillisessä sisäkäytössä.


Ledit (700 mA) tyypillisessä sisäkäytössä.