Tuotelaadun perusta

Valopaa-tuotteiden tärkeimmät ominaispiirteet ovat niiden suomalaisuus, luotettavuus, energiatehokkuus, ylläpidettävyys sekä haluttujen valaisuvaatimusten täyttäminen.
Suomalainen – kehitetään ja valmistetaan Suomessa
Luotettavuus – ledien virransuuruus, tuotteiden lämmönhallinta ja tiiviit rakenteet
Energiatehokkuus – komponenttien valinta, ledien virransuuruus ja tuotteen suunnittelu sekä älykkyys
Ylläpidettävyys – vaihdettavat ja korjattavat moduulit, älykkäiden ratkaisujen ohjelmistopäivitettävyys ja etähallinta 
Valaistus – optiikan suunnittelu ja toteutus, älykkäissä valaisimissa valomäärän hallinta 

Suomalainen

     -> kehitetään ja valmistetaan Suomessa

Suomalaisen kasvollinen valmistaja vastaa tuotteistaan. Suomalaisen asiakkaan vaikuttamismahdollisuus tuotteiden ominaisuuksiin ja rakenteisiin paranee tuotteita kehittävän ja valmistavan yrityksen sijaitessa lähellä ja ollessa tavattavissa jopa kasvotusten. Suomalaisen yrityksen kanssa on joustavaa toteuttaa tarpeiden mukaista valaistusta. Valopaan saamasta liikevaihdosta 80% jää Suomeen.

Pohjoinen pakkastalvi on hyvin poikkeuksellinen ilmanala maailmalla, ja suurin osa maailmalla myynnissä olevista tuotteita ei ole suunniteltu näihin olosuhteisiin. Valopaa Oy:n tuotteet on suunniteltu kestämään ja täyttämään vaatimukset myös -40˚C pakkasissa.

Valopaa Oy kehittää ja valmistaa tuotteensa Suomessa. Valopaan tuotteilla on avainlippumerkki.

Luotettavuus

-> ledien virransuuruus, tuotteiden lämmönhallinta ja tiiviit rakenteet

Led-valaisimia on laidasta laitaan ja laidat ovat leveällä. Kun puhutaan led-valaisimista, pitäisi muistaa, että laidat ovat yhtä laajalla kuin puhuttaisiin kulkuneuvoista, ei esimerkiksi autoista. Intialainen riksa ja saksalainen mersu ovat molemmat kulkuneuvoja, mutta ne ovat myös hyvin kaukana toisistaan.

Led-komponentti toimii valonlähteenä täysin päinvastoin kuin perinteiset valonlähteet. Perinteiset valonlähteet toimivat paremmin ja energiatehokkaammin mitä kuumempina ne ovat, eli valaisimen ei tarvitse luovuttaa lämpöä ulos. Led-komponentti sen sijaan toimii sitä luotettavammin ja energiatehokkaammin mitä kylmempänä se toimii. Tästä johtuen luotettavan led-valaisimen tuoterakenne poikkeaa perinteisen valaisimen rakenteesta. Led-valaisimen rakenteen tulee siirtää led-komponentin lämpö valaisimen rakenteesta sitä ympäröivään ilmaan. Led-komponentin elinikä pitenee ja valontuottokyky säilyy sitä paremmin mitä kylmempänä led-komponentti toimii.

Led-komponentin valontuottokyky on voimakkaasti riippuvainen sen läpi menevästä virrasta. Virta voidaan esimerkiksi kaksinkertaistaa, jolloin valoa tulee noin puolitoista kertaa enemmän, mutta ledin valontuottokyky tunneissa likimain puolittuu. Tällä tavoin voidaan valaisimen hankintahintaa alentaa, mutta samalla sen käyttöikä lyhenee.

Luotettavassa led-valaisimessa led-komponentit ja valonsuuntaukseen liittyvät optiset komponentit ovat koteloitu pöly- ja vesitiiveiksi (IP65). Led-komponentin elinikä lyhenee, jos kosteus pääsee sen rakenteisiin. Optisten komponenttien ominaisuudet heikkenevät, jos pöly pääsee rakenteisiin, ja siten valon tuotto alenee. Led- valaisin on elektroniikkalaite, jossa oikeiden komponenttien valinta lisää tuotteen luotettavuutta.

Led-valaisimen luotettavuuden kannalta liitäntälaitteella, sen kuormituksella ja lämpötilalla on suuri merkitys. Liitäntälaitteille on saatavissa ennustettu elinikä tietyssä lämpötilassa. Liitäntälaite on elektroniikkaa, ja elektroniikassa pätee peukalosääntö; laitteen elinikä puolittuu, jos sen lämpötila kohoaa 10 astetta.

Valopaa-tuotteiden kehityksessä on kiinnitetty erityistä huomiota lämmönhallintaan, mikä näkyy myös tuotteiden rakenteessa. Valaisimien rakenteet on suunniteltu siten, että ledien ja liitäntälaitteiden lämpötilat pysyvät riittävän matalina mm. katuvalaistuksessa vaadittavan pitkän, jopa 30 vuoden, käyttöiän täyttämiseksi. Lisäksi Valopaa-tuotteiden moduulit täyttävät korkeat IP-luokitukset pöly- ja vesitiiviydessä. Nämä ominaisuudet olennaisesti pidentävät Valopaa-valaisimien elinikää ja toimintavarmuutta.

Energiatehokkuus

     -> komponenttien valinta ja tuotteen suunnittelu sekä älykkyys 

Led-komponenttien valmistajissa on suuria eroja. Valmistajilla on erilaisia prosesseja, ja osaamisissa on merkittäviä eroja. Myös laatukulttuurit vaihtelevat eri valmistajien kesken. Valmistajien julkaisemien teknisten tietojen tasoissa on eroja aina yhdestä A4:sta satojen sivujen ammattitaitoisiin raportteihin. Eri valmistajien ledien erot ovat hyvin suuria.

Energiatehokkuuteen vaikuttaa keskeisesti kyseiseen tuotteeseen sopivimman ledin valinta, sen käyttäminen energiatehokkaasti sekä tuotteen mekaaninen rakenne. Ledin energiatehokkuus on sitä parempi mitä pienemmällä virralla ledejä käytetään ja mitä kylmempänä led-komponentti toimii. Käytännössä tuotteen kustannukset nousevat mitä energiatehokkaammaksi ja pitkäikäisemmäksi se halutaan tehdä. Hyvällä led-valaisimen optisella toteutuksella valonhäviö on pienempi kuin perinteisissä valaisimissa, mm. heijastimen häviöt ja valonlähteen varjostushäviöt jäävät kokonaan pois.

Parhailla markkinoilla olevilla ledeillä ja tuotteen hyvällä suunnittelulla energiatehokkuus on selvästi parempi kuin purkauslampuilla toteutettu valaistus. Osa valaisinvalmistajista ilmoittaa valomäärät teoreettisina ledien valomäärinä jättämällä pois liitäntälaitteiden, optiikan ja lämpötilan aiheuttamat häviöt, joten kannattaa olla tarkka led-valaisinmarkkinoilla.

Valopaa-tuotteet ovat johtavia energiatehokkuudessa ja ne ovat myös  elinkaariedullisia. Valopaa Oy kehittää jatkuvasti tuotteita ja tuo uusia led-valaisimia markkinoille. Valopaan valaisimien valomäärät ja valonjakaumat ovat mitattu Aalto-yliopiston valaisulaboratoriossa ja VTT:llä. Valomäärät ilmoitamme valaisimesta saatavana hyötyvalomääränä huoneen lämmössä.

Älykkyydellä lisäämme merkittävästi energatehokkuutta. Älykäsohjaus tyypillisesti puolittaa energiakulutuksen verrattuna samaan valaisimeen ilman ohjausta. Älykäs ohjaus vähentää olennaisesti tarpeetonta valontuottoa. Älykkäällä ohjauksella voidaan myös lisätä valomäärää olosuhteiden niin vaatiessa parantamaan turvallisuutta.

Ylläpidettävyys

-> vaihdettavat ja korjattavat moduulit, älykkäiden ratkaisujen ohjelmistopäivitettävyys ja etähallinta 

Hyvin toteutetuilla led-valaisimilla on vähäinen huoltotarve. Led-moduulit tehdään kestämään luotettavasti 30 vuotta, toisin kuin perinteisissä valonlähteissä huoltoväli on tyypillisesti 2-4 vuotta. (Tässä 1 vuosi on 4500 tuntia.)

Kun valaisimia on käytössä paljon, on tärkeää, että niitä voidaan myös huoltaa ja korjata pitkän eliniän aikana niin, että valaisimet näyttävät ja toimivat samalla tavoin ja viallista valaisinta ei tarvitse korvata uudennäköisellä valaisimella. Led-moduulit ja liitäntälaite on suunniteltu vaihdettaviksi tai korjattaviksi, jolloin tuotteen elinkaarikustannus myös laskee.

Valopaa-tuotteet on kehitetty Valopaan omalle tuotealustalle. Tuotealustan modulaarinen ratkaisu mahdollistaa hyvän ylläpidettävyyden. Yksittäisiä led-moduuleja ja virtalähteitä on mahdollista vaihtaa ja siten jatkaa valaisimen elinkaarta. Led-moduuli on myös korjattavissa. Valopaa Oy varmistaa omalla led-moduulin rakenteella ledien kehityskaaresta riippumattoman huoltomahdollisuuden.

Valopaa ylläpitää tietokantaa kaikista toimittamistaan led-valaisimista. Valaisimen sarjanumeron perusteella tiedetään mm. ledien energiatehokkuus, valomäärä ja tarkka värilämpötila (binni). Tämä varmistaa halutun valaistuksen säilymisen, haluttiinpa valaisimia esimerkiksi lisätä, tai jos on tarvetta vaihtaa, tai korjata valaisimia.

Älykkäät ratkaisut tuovat ylläpidettävyyteen aivan uuden tason. Tuotteiden ohjelmistot ja parametrit sekä ryhmittelyt päivitetään langattomasti radiotekniikka hyödyntäen. Järjestelmä tuottaa myös ylläpitoon tietoa, mm. mahdolliset vikaantuneet laitteet ja energiankulutuksen.

Valaistus

-> optiikan suunnittelu ja toteutus, älykkäissä valaisimissa valomäärän hallinta

Valaisimen tehtävä on toteuttaa haluttu valaistusvaatimus. Ilman optiikkaa led-komponentti tuottaa valon yleensä pallomaisena suuntauksena. Yleensä halutaan muunlaista valaistusta, joten tarvitaan valon suuntausta. Hyvällä optisella suunnittelulla ja toteutuksella ledin valoa voidaan ohjata halutusti. Ledien tuottamaa valoa voidaan hallita huomattavasti energiatehokkaammin ja kontrolloidummin kuin perinteisten valonlähteiden tuottamaa valoa johtuen ledin pienestä koosta ja niiden valontuotto tavasta.

Hyvin toteutetun led-valaisimen energiatehokkuus paranee mitä tarkemmin valoa kohdennetaan ja mitä vähäisemmäksi hukkavalo halutaan. Tarkasti kohdennettu valaistus johtaa myös siihen, että valaisimen suuntausta on pystyttävä muuttamaan.

Valopaa-tuotteiden tuotekehityksessä on toteutettu optisia ratkaisuja erilaisten valokuvioiden ja tarpeen mukaisen valon suuntauksen luomiseksi. Valopaan led-moduulien optinen ratkaisu on ledien päälle asennettava linssi. Linssivaihtoehtoja on erilaisiin valonjakotarpeisiin katuvalaistuksesta yleis-, alue- ja kohdevalasitukseen. Valopaa-valaisimien optiikka vähentää myös hukkavalon määrää parantaen samalla energiatehokkuutta. Valopaa Oy voi toteuttaa optisia ratkaisuja myös asiakaskohtaiseen tarpeeseen.

Älykkäissä ratkaisuissa valomäärää muutetaan tarpeen mukaan. Tarpeetonta valoa vähennetään tai valaisin sammutetaan kokonaan. Tilanteen vaatiessa valomäärää voidaan myös lisätä tai valaisin voidaan sytyttää. Älykkäissä ratkaisuissa hallitaan tarvittaessa satojen valaisimien tuottamaa valoa tarkoituksen mukaisesti.

Mistä led-valaisimen ostaja tietää valita sopivimman valaisimen?

Tässä tarkastellaan tapausta, jossa valaisinta halutaan käyttää paljon, mahdollisimman pitkään, energiatehokkaasti ja valaistuksen on oltava halutunlainen.

Pitkä käyttöikä:

 • Led-komponentin valmistajan on hyvä olla tunnettu ja tiedossa. Valmistajalta tulisi myös saada hyvä dokumentointi led-komponentille, sisältäen myös tietoa elinkaarikestävyydestä, sekä valomäärän alenemisen kuvaajat ja vikaantumisen todennäköisyys ledin käyttöolosuhteissa.
 • Lämmönhallinta: Mikä on ledin puolijohdeliitoksen lämpötila ja keskimääräinen virta normaalissa käyttötilanteessa sekä miten valmistaja antaa sille käyttötunteja noilla arvoilla? Samoin liitäntälaitteen käyttölämpötila ja sen vikaantumisprosentti.
 • Onko led- ja optiikkarakenteet pöly ja vesitiiviit (IP65 tai suurempi)?
 • Onko valaisimen sähköiset liitokset ja liitäntälaitteet koteloitu riittävästi?
 • Onko valaisin huollettavissa, ja millä tasolla huoltoa voidaan tehdä? Onko valaisimen rakenteessa vaihdettavia rakenneosia ja onko ko. rakenteilla pitkä elinkaari?
 • Onko kantavat rakenneosat alumiinia tai ruostumatonta terästä?
 • Onko näkyvät muoviosat UV-suoja-aineellisia?
 • Onko valaisin suunniteltu Suomen olosuhteisiin? Täyttyykö valaisimien vaatimukset myös -40˚C pakkasessa?

Energiatehokkuus:

 • Paljonko valaisin ottaa sähköä verkosta (W) ja kuinka paljon valaisin (ei pelkkä led tieto) tuottaa valoa (lm) halutulle kohteelle tai alueelle (lux)?
 • Miten valon alenema on ilmoitettu ja onko se uskottava?

Valaistus:

 • Täyttääkö valaisin valaisuvaatimukset? Onko tarvittavat tiedot olemassa? Onko olemassa kolmannen osapuolen mittaustuloksia, mm. valonjakotiedosto? Missä käyttöolosuhteissa tiedot on ilmoitettu?