Valaisimien elinkaarikustannus

Vanhan teknologian valaisimien hankintapäätöksiä tehtäessä ei ole yleensä ollut tarpeen tehdä elinkaarilaskelmia valaisinvaihtoehtojen välillä. Usein on tullut tavaksi budjetoida tietty rahasumma, jolla tavoitellaan hankittavan tietty määrä valaisimia. Led-valaisimien aiheuttama kustannusrakenne on erilainen verrattuna vanhempiin valaistusteknologioihin, joten budjetointitapaa ja laskentamallia on nyt tarpeen muuttaa.

Led-valaisimet tuovat muutoksen :

  • energiankulutukseen
  • ylläpitokustannuksiin
  • tuotteiden käyttöikään
  • tapoihin toteuttaa valaistus

Lisäksi Valopaan led-valaismien langaton älykäs ohjaus kannattaa huomioida laskelmissa, koska se vähentää muun ohjauksen tarvetta ja kustannuksia. Led-valaisimien alentunut energiantarve vaikuttaa myös koko sähköistyksen mitoitukseen ja kustannuksiin.

Elinkaarilaskentamalli

Kun halutaan laskea tarkasti elinkaarikustannuksia, kyseessä on monimutkainen laskutoimitus nykyarvolaskentamenetelmineen. Tiehallinnon ohjeistuksesta löytyy hyvä malli tehdä tarkkaa laskentaa, katso lisää täältä.

Yleensä pärjätään yksinkertaistamalla asioita. Valaisimet asennetaan ja ylläpidetään ja lisäksi valaisimet kuluttavat sähköä.  Odotettavissa on, että sähkön hinta ja työkustannukset nousevat. Kun tehdään oletus, että energian ja työn hintojen nousu kompensoi koron vaikutuksen, elinkaarilaskenta yksinkertaistuu. Siitä tulee ymmärrettävä ja riittävän tarkka tehdä perusteltuja hankintapäätöksiä. Peukalosäännöilläkin pärjää, jos tietää vaihtoehtoisten valaisimien kustannukset:

  • Todellinen sähköverkosta otettu teho
  • Valaisimet tuottavat saman valaistusluokan samassa kohteessa (jos eri pylväsväli -> laajempi laskelma)
  • Ryhmänvaihdon kustannukset (työ ja poltin)
  • Ryhmänvaihdon välillä tapahtuva korjaaminen (arviolta 10-20% perinteisen teknologian valaisimista rikkoutuu ryhmän vaihtovälin aikana)


Uutta valaistusta suunniteltaessa mitoitus kannattaa tehdä elinkaarikustannusperiaatteella, ei siis maksimoida pylväsväliä, vaan esimerkiksi mitoitetaan minimi energiakulutuksella, jolla valaistus vaatimus täyttyy.

Valkoisilla ledeillä toteutetut led-valaisimet toistavat kaikkia värejä toisin kuin purkauslamput ja loisteputket, joiden valo toistaa hyvin vain osan väreistä. Valkoisessa led-valossa kohteen havaitsee väristä riippuen monta kertaa kauempaa kuin mitä havaitaan suurpainenatrium valossa.

Laskentaesimerkki

Alla olevassa esimerkissä sähkönhinta (energia ja siirto) on 0,1€/KWh ja valaisimien vuotuinen käyttöaika on 4500h. Valaisinvaihtoehdot on valittu siten, että ne edustavat tyypillistä teknologian tasoa tuottaen vastaavan valaistuksen.

Esimerkissä oletuksena on, että HQL-valaisimia ei enää uusasenneta, ja ne poistuvat käytöstä kuluvan vuosikymmenen sisällä. Jos led-valaisimessa on älykäs tarpeenmukainen ohjaus, sen energiakustannus tyypillisesti puolittuu, mitä  esimerkkilaskelmassa ei ole esitetty.  


Kuvio: Keskiarvoistettu, kumulatiivinen kustannus elinkaaren yli eri valaistusteknologioilla.

Tuloksista voi huomata, että hyvän led-valaisimen hankinnan jälkeiset vuotuiset kustannukset ovat huomattavan alhaiset suhteessa vanhoihin teknologioihin, ja tekevät hyvästä led-valaisimesta ylivoimaisen elinkaariedullisen. Tulokset osoittavat myös, että vanhat elohopeakatuvalaisimet voidaan korvata hyvällä pitkän käyttöiän led-valaisimella noin 4 vuoden vuosikustannuksilla. Tämän jälkeen hankinta säästää noin 0,50 euroa jokaista vanhaa wattia kohti.

Huom! Kyseessä on esimerkkilaskelma. Kustannukset saattavat vaihdella toimittajasta riippuen. Laskelman tiedot antavat kuitenkin riittävän tarkkuuden arvioida kokonaiskustannuksia. Hinta- ja kustannustiedot perustuvat keskimääräiseen, asiakkailta saatuun tietoon.


Yksikkö
HQL-125W SPNa-70W Monimetalli 50W Valopaa LED 35W
Ottoteho KW
0,16 0,08
0,58
0,035
Hankintahinta ja asennus
0 140
165
330
Energiakustannus vuodessa
72
36
26
16
Ryhmävaihto €/vuosi
12
10
20
0
Korjauskustannus €/vuosi
10
10
15
3
Hankintahetken kustannus
0
140
165
330
Kustannukset:

1 vuoden jälkeen 94
196
226
349
2 vuoden jälkeen 188
252
287
368
3 vuoden jälkeen 282
308
348
386
4 vuoden jälkeen 376
364
409
405
5 vuoden jälkeen 470
420
471
424
6 vuoden jälkeen 564
476
532
443
7 vuoden jälkeen 658
532
593
461
8 vuoden jälkeen 752
588
654
480
9 vuoden jälkeen 846
644
715
499
10 vuoden jälkeen
700
776
518
20 vuoden jälkeen
1260
1387
705
30 vuoden jälkeen
1820
2003
890

Valopaan led-valaisimen energiatehokkuutta ja ylläpidon kustannuksia ei pidä yleistää koskemaan kaikkia led-valaisimia.