Modulaarisuus

Modulaarisuudella tarkoitetaan vakiorakenneosia, joilla on tietty toiminnallisuus ja tietyt ominaisuudet, ja joka on korvattavissa samanlaisella tai vastaavalla osalla. Perinteinen hehkulamppu on valaisimen kannalta moduuli, perinteinen valaisin on modulaarinen.

Valopaalla on moduulaariset tuotealustat led-valaisimille, älykkäälle led-valaisimille sekä älykkäälle valaistuksen ohjaukselle.

Led-valaisimissa modulaarisuus ei ole itsestäänselvyys, vaan useimmat led-valaisimet ovat ns. integroituja tuotteita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuotteen vikaantuessa tuote usein joudutaan korvaamaan uudella tuotteella. Yksittäisissä edullisissa valaisimissa tämä on ymmärrettävää, mutta kun valaisimia on paljon ja niiltä halutaan pitkää käyttöikää, niin valaisimen on oltava ylläpidettävä, modulaarinen valaisin. Tällöin valaisimen viallinen osa, moduuli, voidaan vaihtaa uuteen. Myös tuotteen tekniikkaa voidaan päivittää vaihtamalla moduuli.

Modulaarisuuden etuina ovat mm.;

  • Tuote on huollettavissa ja ylläpidettävissä, mahdollistaen varmemmin pitemmän käyttöiän tuotteelle.
  • Tuotteen luotettavuus on paremmin tiedossa, koska siinä käytetään myös muualla käytössä olevia osia.
  • Modulaarisuus laskee hankinnan riskiä.

Ledin vaikutus modulaarisuuteen

Led on elektroniikkaosa, komponentti, joka kaikkien muidenkin elektroniikan komponenttien tavoin menee joskus rikki. Valaisimen käyttäjä ei voi vaihtaa lediä, jos se menee rikki tai se on esimerkiksi ominaisuuksiltaan vanhentunut. Hyvässä led-valaisimessa ledien tulee olla suojattu pölyltä ja kosteudelta, jotta valaisin kestäisi pitkään. Tämä myös vaikeuttaa yksittäisen ledin vaihtoa käyttäjän toimesta.

Led komponenttina kehittyy koko ajan. Siitä on hyvin erilaisia versioita, niin värin, värilämpötilan kuin energiatehokkuudenkin kannalta. Nämä osa-alueet on hallittava kun halutaan tietynlaista valoa ja energiatehokkuutta. Nämä seikat ja tuotteen huollettavuus johtavat modulaarisuuden tarpeeseen led-valaistuksessa.

Modulaarisuus Valopaan valaisimissa

Valopaan tuotteissa modulaarisuus on viety pitkälle. Yrityksen tuotteet on toteutettu käyttäen yrityksen omia VPM led-moduuleja. Moduulit ovat suunniteltu käytettäviksi tie- ja katuvalaisimissa, mutta niitä voidaan käyttää useissa muissakin käyttökohteissa. Tämä tarkoittaa luotettavaa rakenneosaa ja sitä, että näitä moduuleja sisältävät valaisimet toimivat käytössä pitkään ja niitä on mahdollista huoltaa ja korjata myös vuosien päästä.

Kaikissa VPM led-moduuleissa käytetään samoja rakenneosia; led-kortti ja valoa suuntaavat linssit. Ainoastaan led-moduulien mekaniikka poikkeaa toisistaan. Led-levylle on kalustettu halutut ledit. Jokaiseen led-moduuliin tai valaisimeen tulostetaan tuotetarra, josta ilmenee seuraavat välttämättömät asiat;

  • led-komponentin tyyppi ja sen energiatehokkuus
  • värilämpötila/väripinni
  • linssitunnus ja linssin asennussuunta
  • moduulin mekaanikan malli, versio ja väri
  • moduulin sähköinen kytkentä ja sen versio

Valopaan tietokantaan tallennetaan jokaiselle asiakkaalle toimitettujen valaisimien tiedot mukaan lukien kussakin valaisimessa käytettyjen led-moduulien tiedot.

Valopaalla on mahdollisuus toteuttaa led-moduuleihin samat valontuotto-ominaisuudet myös muilla ledeillä kuin nyt on käytössä, mahdollistaen siten valaisimien pitkän käyttöiän.