Hyväksynnät ja sertifikaatit

Valopaa Oy:n led-moduulirakenne on FI-hyväksytty. Kaikki käyttämämme liitäntälaitteet ovat sertifioituja osoituksena vaatimusten täyttämisestä. Kaikki tuotteemme ovat CE-merkittyjä. Osa yksittäisistä valaisimista on myös FI-hyväksyttyjä. Valaisimille hankimme hankimme erillisen hyväksynnän asiakastarpeen mukaan.

CE-merkintä

Kaikki Valopaa Oy:n tuotteet ovat CE-merkittyjä. 

CE-merkintä tuotteessa osoittaa, että valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset ja, että tuote on läpikäynyt mahdollisesti vaaditut tarkastukset. Euroopan talousalueella merkintä on pakollinen tietyissä tuoteryhmissä, kuten koneissa ja sähkölaitteissa. CE-merkintä mahdollistaa tuotteen vapaan liikkumisen Euroopan talousalueella, sillä se on samalla valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää Euroopan unionin asettamat turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset.

FI-merkki

Valopaa Oy:n VPM led-moduulit ovat SGS Fimkon hyväksymiä ja niille on myönnetty FI-merkki. Valopaa Oy:llä on FI-merkin käyttöoikeus, eli Valopaan valmistus täyttää standardien vaatimukset.

SGS Fimkon myöntämä FI-merkki on hyvin tunnettu ja arvostettu puolueeton tuotteen turvallista laatua osoittava sertifiointimerkki. FI-merkki osoittaa tuotteen turvallisuuden puolueettomien ja standardinmukaisten testien pohjalta. Merkkien oikeaa käyttöä myös valvotaan säännöllisesti. FI–merkkiä saa käyttää tuotteissa, joilla on voimassaoleva SGS Fimkon myöntämä FI -sertifikaatti. FI-sertifioinnin voimassaolo edellyttää mm. vuosittaisia tuotannon auditointeja ja tuotteen valmistamista tyyppitestatun kaltaisena. Merkkien käyttöä valvotaan tuotannon laadunvalvonnan lisäksi markkinoilla oleville tuotteille pistokokein. Tietoa turvallisista sähkölaitteista saa SGS Fimkon rekisteristä ´Sertifioidut tuotteet´.

Avainlippu

Valopaa Oy:n VP led-valaisimille on myönnetty Avainlippu-alkuperämerkki.

Avainlippu-alkuperämerkki kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu tuotettu Suomessa. Merkki antaa asiakkaille mahdollisuuden valita suomalainen vaihtoehto ja vaikuttaa omien ostopäätösten kautta omaan ja muiden ihmisten elämään. Avainlipun käyttöä valvoo Suomalaisen Työn Liitto. Avainlippu kertoo asiakkaalle paitsi korkeasta kotimaisuudesta myös tuotteen valmistajan arvoista. Katso lisää Suomalaisen Työn Liiton sivuilta!

Liikenneviraston hyväksyntä

Valopaa Oy:n VP1301 led-katuvalaisin on saanut Liikenneviraston hyväksynnän K-luokissa. Valaisimella voi toteuttaa myös Al-luokkien valaistuskohteita. Kaikki Valopaan valaisimet on toteutettu samalla tekniikalla kuin hyväksytty VP1301 led-valaisin. Liikenneviraston hyväksyntäprosessissa tarkastetaan valaisimen valaistusteknilliset ominaisuudet sekä rakenne.