Taso 3 - Alue- ja rakennustaso

Kun alueella tai rakennuksessa on runsaasti valaisimia, niistä muodostettuja ryhmiä ja niitä ohjaavia sensoreita, otetaan käyttöön Valopaa Master-yksikkö. Tällöin saadaan valaistuksen ohjaukseen myös kello, aurinko ja kalenteri  sekä mahdollisuus etähallintaan internetin välityksellä. Master-yksikkö hallitsee tason 3 valaistusta itsenäisesti paikallisesti , muutokset tehdään selainkäyttöliitynnällä joko WLAN- tai ethernet-yhteyksillä.

Taso 3 - Alue- ja rakennustaso

  • VPS master-yksiköllä hallittu alueellinen valaistus; yksikkö hallitsee alueella ja rakennuksessa olevia yksittäisiä valaisimia ja antureita sekä niillä muodostettuja ryhmiä.
  • Ryhmätasot, taso 2, toimivat edelleen itsenäisesti, eli kunkin ryhmän valaisimet toimivat antureiden ohjaamina.
  • Master-yksikkö tuo mahdollisuuden ohjata valaisimia ja ryhmiä kello-, kalenteri-, auringon nousun ja laskun mukaisella sekä manuaalisella ohjauksella huomioiden myös antureiden tiedot.
  • Master-yksikköön luodaan ryhmille tietokoneen selaimella, WLAN tai etnernet yhteyttä hyväksi käyttäen, päivä ja viikkoprofiileja sekä poikkeuspäiviä.
  • Master-yksikkö voidaan kytkeä internettiin ethernet- tai GPRS/3G yhteydellä.
  • Master yksikkö kykenee ohjaamaan useita satoja valaisimia ja antureita. Toiminnallinen alue on useita satoja metrejä. Valaisin ja sensori voivat kuulua useaan ryhmään.