ÄLYKÄS VALAISTUSJÄRJESTELMÄ - TEKNINEN JÄRJESTELMÄKUVAUS

Valopaa Oy :n älykäs led-valaistusjärjestelmä on modulaarinen järjestelmäalusta, jolla toteutetaan älykästä valaistusta useaan käyttötarkoitukseen turvallisesti, käyttäjän tarpeen mukaisesti  ja joustavasti  sekä huomioiden tulevaisuuden laajennus- ja muutostarpeet.

Järjestelmä kasvaa asiakkaan tarpeen mukaan älykkäistä led-valaisimista, niiden ryhmistä, niitä ohjaavista sensoreista ja kaikkia laitteita ohjaavasta master-yksiköstä etähallittavaksi  nykyaikaiseksi älyratkaisuksi. Tällä sivulla, alasivut mukaan lukien,  kuvataan järjestelmän teknistä toimintaa, seuraavilla sivuilla kuvataan erilaisia ratkaisuja ja niiden ominaisuuksia sekä etuja eri käyttökohteissa.

Järjestelmän tasot ja laitteet

Taso 1 - Älykäs led-valaisin

Älykkäällä led-valaisimella (i) on sähköinen identiteetti, älykkyys ja  kaksisuuntainen langaton radioyhteys, joiden avulla valaisinta ohjataan, valaisin hallitsee valonmäärän ja joiden avulla sille voidaan tuottaa uusia ominaisuuksia elinkaaren kuluessa. Valaisin voi sisältää myös sensoritoiminnallisuuksia (is).

Taso 2 - Älykäs ryhmä

Älykäs ryhmä muodostuu älykkäistä langattomasti kommunikoivista valaisimista ja sensorista. Sensori ohjaa valaisimia. Valaisimet muuttavat valomääräänsä omien asetustensa ja sensorin ohjauksen mukaan. Sensori voi olla valaisimen sisällä, liitäntälaitteessa tai erillisenä laitteena. Valomäärää muutetaan tarpeen mukaan.

Taso 3 - Alue- ja rakennustaso

Kun alueella tai rakennuksessa on runsaasti valaisimia, niistä muodostettuja ryhmiä ja niitä ohjaavia sensoreita, otetaan käyttöön Valopaa Master-yksikkö. Tällöin saadaan valaistuksen ohjaukseen myös kello, aurinko ja kalenteri  sekä mahdollisuus etähallintaan internetin välityksellä. Master-yksikkö hallitsee tason 3 valaistusta itsenäisesti paikallisesti , muutokset tehdään selainkäyttöliitynnällä joko WLAN- tai ethernet-yhteyksillä.

Taso 4 - Operaattoritaso

Taso 4 on tarkoitettu asiakastarpeisiin, joissa halutaan tehokkaasti hallinnoida useita tason 3 valaistusratkaisuja. Hallinta tapahtuu selaimelta, jolloin voidaan tarkastella joko yhtä, useita tai operaattorin kaikkia ratkaisuja. Tämä taso tehostaa muutosten ja valvonnan toteuttamista.

Älykäs multisensori

Valopaan langattoman älykkään multisensorin toiminnallisuus valitaan käyttökohteessa tarpeenmukaiseksi, joko liiketunnistimeksi, vakiovaloanturiksi tai hämäräkytkimeksi.   Sen toiminnallisuutta ja parametrejä muutetaan ja hallitaan Master-yksiköllä. Kommunikointi anturin ja masterin välillä tapahtuu langattomasti.

Master-yksikkö

Master-yksikkö pitää vahvan alumiinikuorensa sisällä Linux-teollisuustietokoneen, valaistuksen hallintaohjelmiston, reaaliaikakellon elinikäisellä paristovarmistuksella ja kaksisuuntaiset turvalliset langattomat yhteydet valaisimiin, sensoreihin, tietokoneeseen, älypuhelimeen ja internetiin sekä langallisen ethernet-yhteyden.