ÄLYKÄS VALAISTUSJÄRJESTELMÄ - TEKNINEN JÄRJESTELMÄKUVAUS

iLUMNET älykäs valaistuksenohjausjärjestelmä on modulaarinen ja langaton alusta, jolla voidaan toteuttaa turvallisia, tarkoituksenmukaisia ja mukautuvia valaistusratkaisuja.

Järjestelmä skaalautuu ja muovautuu joustavasti asiakkaan vaatimusten mukaiseksi valitsemalla sopivat älykkäät Valopaa-valaisimet ja iLUMNET-laitteet langattomaan valaistusjärjestelmään. Jokainen älykäs laite ja tähän liitetty muu laite toimii yksilöllisenä yksikkönä iLUMNET-järjestelmässä.

Valopaan älykkäät valaisimet ja iLUMNET iMASTER muodostavat radioverkon ja kommunikoivat langattomasti. Yksi iMASTER pystyy hallinnoimaan useita ryhmiä ja vähintään 500 valaisinta. Yhden iMASTERin hallintaan voidaan liittää teiden ja katujen lisäksi kevyen liikenteen väyliä, puistoja ja leikkialueita kymmenen kilometrin säteellä.

Järjestelmään voidaan tarvittaessa lisätä myös muiden valaisinvalmistajien säädettäviä valaisimia. Aluevalaistusta voidaan ohjata lisäksi antureiden ja kytkimien avulla esimerkiksi liikuntapaikoilla.

Älykäs ohjaus IoT-kyvykkäällä järjestelmällä

 iLUMNET-järjestelmä on täysin IoT-kyvykäs ja sen avulla valaisimia voidaan ohjata älykkäästi ja yksilöllisesti. Valaisimilla ja järjestelmän älykkäillä laitteilla on oma yksilöllinen osoite, joten niitä voidaan ohjata vapaasti luomaan kohteeseen tarpeen mukainen ja riittävä valaistus.

Kohteen valaisimille voidaan vapaasti määritellä useita ryhmiä, esimerkiksi maantie, katu, risteys, puisto, täysin oman tarpeen mukaan. Yksittäinen valaisin voi kuulua myös useaan ryhmään. Jokaista määritettyä ryhmää voidaan ohjata omalla valaistusprofiililla kyseisen alueen tarpeiden mukaisesti asettamalla valotehon ajankohtaan sopivaksi. Profiili voi olla yksilöllinen tai sitä käytetään useiden ryhmien ohjaukseen.

Energiatehokkuutta parannetaan merkittävästi, kun valaistustehoa pienennetään älykkäästi esimerkiksi yöllä hiljaiseen aikaan. Valaistustehon pienennys voidaan räätälöidä kohteen tarpeiden mukaisesti omalla valaistusprofiililla. Järjestelmän valaistusta voidaan ohjata profiilien lisäksi antureilla ja muilla käyttölaitteilla, kun valaistusta halutaan ohjata reaaliaikaisen tarpeen mukaisesti.

iLUMNET-järjestelmän yksilöllisesti muokatut valaistusprofiilit parantavat energiatehokkuutta ja vähentävät käyttökuluja verrattuna vakiotehoiseen valaistukseen. Säästöjä saadaan aikaan, kun valaistustaso säädetään ajankohdan tarpeen mukaiseksi.

Keskitetty hallinta

iLUMNET-palvelimen ja langattoman yhteyden avulla valaistuskohteiden hallinta ja seuranta on vaivatonta. Järjestelmän käyttöönotto ei tarvitse mitään asennuksia kohteen valaisinkeskuksiin tai kytkentäkaappeihin. Yhteyden kohteeseen voi muodostaa millä tahansa internetselaimen omaavalla laitteella, kuten PC, tabletti tai älypuhelin.

Järjestelmän kohde-, ryhmä- ja profiilimääritykset sekä kaikki ohjausmuutokset tehdään palvelimelle keskitetyn hallinnan kautta. Palvelimelta saadaan myös järjestelmän tila- ja vikailmoitukset sekä useita raportteja, esimerkiksi tehonkulutus tai valaisimen käyttötiedot.

Keskitetty palvelimeen pohjautuva järjestelmä laajentuu ja päivittyy tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti. Järjestelmää voidaan lisätä valaisimia ja laajentaa toimintaa vapaasti ilman rajoitteita. Ohjelmistopäivityksien avulla saadaan uusia toimintoja myös asennetun laitekannan käyttöön.

Ulkoiset rajapinnat

iLUMNET-järjestelmään voidaan integroida ulkoisia tietolähteitä järjestelmän ohjaukseen. Mahdollisia ohjaukseen käytettäviä tietoja ovat esimerkiksi liikennetiheys, sähkön hinta ja säätila. Järjestelmä voidaan laajentaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti.